Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012

ΡΩΜΟΣ ΦΙΛΥΡΑΣ - Η ΣΕΛΗΝΗΡΩΜΟΣ ΦΙΛΥΡΑΣ - Η ΣΕΛΗΝΗ - 1936

κλικ γιά μεγέθυνσι
ΡΩΜΟΣ ΦΙΛΥΡΑΣ - ΘΥΣΙΑ κ. ἄ.
ΡΩΜΟΣ ΦΙΛΥΡΑΣ - ΘΥΣΙΑ κ. ἄ. - (Συλ. "ΘΥΣΙΑ", 1919-23)

κλικ γιά μεγέθυνσι
ΡΩΜΟΣ ΦΙΛΥΡΑΣ - Σ' ΕΚΕΙΝΕΣΡΩΜΟΣ ΦΙΛΥΡΑΣ - Σ' ΕΚΕΙΝΕΣ - (Συλ. "ΘΥΣΙΑ", 1919-23)

κλικ γιά μεγέθυνσι
ΡΩΜΟΣ ΦΙΛΥΡΑΣ - ΩΚΕΑΝΟΣ

ΡΩΜΟΣ ΦΙΛΥΡΑΣ - ΩΚΕΑΝΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 1928


κλικ γιά μεγέθυνσι
ΡΩΜΟΣ ΦΙΛΥΡΑΣ - ΠΙΕΡΡΟΤΟΣ


ΡΩΜΟΣ ΦΙΛΥΡΑΣ - ΠΙΕΡΡΟΤΟΣ - 1922

κλικ γιά μεγέθυνσι
ΡΩΜΟΣ ΦΙΛΥΡΑΣ - ΚΑΔΕΝΑ


ΡΩΜΟΣ ΦΙΛΥΡΑΣ - ΚΑΔΕΝΑ - (Συλ. "ΚΛΕΨΥΔΡΑ", 1921)

κλικ γιά μεγέθυνσι
ΡΩΜΟΣ ΦΙΛΥΡΑΣ - ΟΙ ΕΡΧΟΜΕΝΕΣ

ΡΩΜΟΣ ΦΙΛΥΡΑΣ - ΟΙ ΕΡΧΟΜΕΝΕΣ - 1920

κλικ γιά μεγέθυνσι